| English
 

      首页 > xyafc

关于认证系统升级的通知

校园网用户:
 
   由于校园网认证系统进行升级、改造。请卸载原客户端,下载、启用新客户端。新客户端安装如下:(可直接点击下载)
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
                        电话:7710
                        网络中心

站内搜索: 高级搜索